سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبكه 4 
عضو شوراي طرح و برنامه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
كتاب نقد 
عضو شوراي سردبيري 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضویت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
رئیس گروه جامعه‌شناسی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1369/07/01 
 
جامعه شناسی 
تدریس 
موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
1372/07/01 
 
جامعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1381/07/01