جهانی شدن و فرهنگ: معضله ای حل ناشدنی؟
28 بازدید
محل نشر: نامه انسان شناسی » پاييز و زمستان 1382 - شماره 4
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهانی شدن به عنوان مفهومی برای توضیح وضع کنونی عالم از مفاهیمی است که به رغم‏ مباحث گسترده بر سر معنا و تعریف آن،هم‏چنان در ابهام و ناروشنی قرار دارد.اما با این که‏ جهانی شدن به خودی خود مفهومی مشکل‏زا و مسأله‏دار است،از این حیث وضعیت آن ر همهء زمینه‏ها به یک شکل یک‏سان نیست.بلکه برعکس معضلات این مفهوم در بعضی قلمروها صورت کاملا حاد و برجسته‏ای دارد.یکی از این زمینه‏ها آن‏جایی است که جهانی شدن با مسئلهء فرهنگ ارتباط می‏یابد.مسئلهء این نوشتار کنکاش در ابعاد معضلاتی است که جهانی‏ شدن در حوزهء فرهنگ با آن مواجه است.از این جهت یک مسأله آن ایضاح معضلهء فرهنگ‏ است.سؤال اولی که از این جهت مطرح است این که،به چه معنا از معضلهء فرهنگ سخن‏ می‏گوئیم.اما سؤال یا مسأله دوم این است که چرا جهانی شدن با چنین مشکلی در حوزهء فرهنگ رویارو شده است.با این حال مسألهء اساسی این مقاله تدقیق نظری در راه‏حل‏هایی‏ است که نظریه‏پردازان جهانی شدن برای حل معضلهء فرهنگ چاره‏جویی کرده‏اند.نتیجه این‏ تدقیق این است که معضلهء فرهنگ مشکلی برای نظریهء جهانی شدن به وجود آورده که هم‏چنان‏ حل ناشده باقی مانده است. کلید واژه‏ها:جهانی شدن،فرهنگ،مابعد تجددگرایی،معضلهء فرهنگ،نظریهء امپریالیزم‏ فرهنگی،نظریهء ارتدوکسی جدید،نظریهء جهانی شدن،نظریهء نوسازی،هم‏گونی فرهنگی