حق محوری تجدد و تکلیف مداری سنت
28 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1382 - شماره 22 » (11 صفحه - از 17 تا 27)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بر آن است تا ادله و استدلال‏های مطرح در اثبات حق محوری تجدد و تکلیف محوری سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مداری سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معنای مشهور و اصطلاحی آن قرار می‏گیرد، در حالی که بحث در این مقام ماهیتی وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع می‏شود. از این منظر با این که مقاله نگاهی مثبت به حق محوری تجدد و تکلیف مداری سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنی برای تجدد و نه منقصتی برای سنت می‏داند. واژه‏های کلیدی: سنت، تجدد، انسان گرایی، حق، تکلیف، نظم وجود