میزگرد علمی: توسعه چیست؟ آیا توسعه دینی امکان پذیر است؟
31 بازدید
محل نشر: راهبرد یاس » تابستان 1384 - شماره 2 »(58 صفحه - از 7 تا 64)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی