میزگرد علمی: عامل توسعه چیست؟ توسعه کدام است؟
32 بازدید
محل نشر: راهبرد یاس » پاییز 1384 - شماره 3 »(44 صفحه - از 7 تا 50)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی