سکولاریزم و حکومت دینی: بررسی انتقادی یک نظریه
32 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1384 - شماره 32 »(48 صفحه - از 27 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله متکفل نقد و بررسی نظریه‏ای است‏2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانی آن می‏کوشد امکانی برای توجیه حکومت دینی بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادره‏ای نظریه، جابجایی موضوع نزاع از فلسفه سیاسی به معرفت‏شناسی، مغالطه هست و باید، ارائه تصویری از حکومت دینی و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتی است که این بررسی در نظریه می‏یابد. واژه‏های کلیدی: سکولاریزم، حکومت دینی، حکومت سکولار، فلسفه سیاسی، سیاست، اسلام، حقیقت، تحقیق پذیری.