علم و جامعه شناسی معرفت
43 بازدید
ناشر: نشر نی
نقش: مترجم
شابک: 964-312-273-5
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی