تشکیک در حجیت نظریه های جهانی شدن
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حسین کچویان درباره کتاب «پیامد چالش‌های فرهنگ و دین» به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: مباحث این کتاب کاملا نظری است و بر نظریه جهانی شدن متمرکز است. اینکه آیا این نظریه کفایت و اعتبار لازم را به عنوان یک نظریه معتبر جامعه‌شناختی دارد یا نه، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این کتاب است. وی در توضیح بیشتر این کتاب یادآور شد: در واقع تمرکز این کتاب روی موارد نقضی است که می‌گوید نظریه جهانی شدن به دلیل مشکلاتی که در حوزه فرهنگ و دین پیدا کرده نمی‌تواند توضیح وضع جهان موجود باشد و به این دلیل دارای اعتبار نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که در کل معنای نظریه جهانی‌شدن متفاوت است ولی معنای اولیه این نظریه این است که جهان وضع و نظام واحدی پیدا می‌کند. این محقق و مولف با انتقاد به نظریه جهانی شدن افزود: در این کتاب با توجه به آنچه در حوزه‌های فرهنگ و دین در جهان دیده شده نشان داده‌ایم که جهان نه تنها به سمت یک جریان و نظام واحد پیش نمی‌رود بلکه جریان‌های دینی و فرهنگی مختلفی در جهان، نظم موجود جهان را که بر پایه مدرنیته شکل گرفته را به چالش می‌کشند. پس نظریه جهانی شدن بی‌معناست و آنچه اکنون با توجه به این چالشها وجود دارد، یک نظریه ضعیف جهانی‌ شدن است. وی با تاکید بر اینکه اصل نظریه ضعیف جهانی شدن این است که عالم تاثیر و تاثر دارد که این امر نسبت به گذشته زیادتر شده، اظهار داشت: این تنها چیزی است که این نظریه جهانی شدن به ما ارائه می‌دهد و چندان مطلب زیادی برای گفتن ندارد. وقتی به مواردی که در دنیا وجود دارد نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع و احوال فرهنگی و دینی جهان حاکی از نقص این نظریه است. وی با بیان اینکه هدف این کتاب در واقع بررسی نظریه کلی جهانی شدن است، اظهار داشت: به طور کلی این کتاب به این موضوع می‌پردازد که جهانی‌شدن با توجه به چالشهای فرهنگی و دینی به